Eind december 2016 heb ik mijn titel als Medisch Pedicure mogen uitbreiden met de aanvulling: Sportpedicure. Het belang van voetzorg wordt met de jaren steeds duidelijker doordat de overheid de breedtesport wil stimuleren; iedereen in beweging wil zien. Daardoor zullen ook het aantal blessures toenemen, vooral blessures aan de voet.

Ook nemen de kosten en de druk op de gezondheidszorg toe. Huisartsen krijgen maar liefst 650.000 keer per jaar met een geblesseerde sporter te maken en alleen die kosten lopen al op tot 12 miljoen euro.

Voetzorgverleners die zich hebben gespecialiseerd in sportblessures kunnen een belangrijke rol spelen in het geven van voorlichting om deze te voorkomen en het leveren van directe nazorg na een sportieve inspanning. Daarbij verhoogt goede voetzorg ook de prestaties van de sporter.

Actievere rol voetzorgverlener
Consument en Veiligheid waarschuwt dat het aantal blessures zal toenemen nu de overheid breedtesport wil stimuleren. Daarom zal er meer geld moeten komen om blessures te voorkomen. Ongevallen thuis (1380 miljoen euro) en verkeersongevallen (610 miljoen euro) leveren altijd nog meer schade op dan sportblessures (590 miljoen euro).

Dit alles is becijferd door de stichting Consument en Veiligheid op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voetzorg wordt hierbij niet genoemd en is dus niet onderzocht, terwijl heel veel blessures als gevolg van sporten voorkomen aan de voeten. Een actievere rol van de voetzorgverlener in dit proces kan een middel zijn om de zorg op peil te houden en de kosten significant te verlagen. Het is iets om over na te denken…

Als gediplomeerd voetverzorger ben ik opgeleid om alle voeten te mogen behandelen, de gezonde (jongere en oudere) voet en ook de voeten waarvoor beweging zo belangrijk is. Te denken valt aan de diabetische voet, reumatische voet etc.

Wat kan ik als Medisch Pedicure Sport betekenen voor de voeten van de sporters van uw sportvereniging?

Kerntaken van de Medisch Pedicure Sport

  • Uitvoeren van een preventief sportgericht onderzoek van huid- en nagels
    Primaire en secundaire preventieve maatregelen initiëren voor sporters
  • Individueel adviseren van de sporter, evenals advisering aan teams en/of trainer/coachesTaken van de Medisch Pedicure Sport 
  • Voert een sportgericht voetonderzoek uit, gericht op preventie
  • Stelt een preventieplan op
  • Voert een preventieplan uit na overleg met de sporter
  • Overlegt/bespreekt preventieplan met evt. mede behandelaren en/of trainer/coaches en/of met het team
  • Controleert het effect van het preventieplan en stelt deze eventueel bij
  • Kan adviseren over consequenties van bewegen en voetbelasting c.q. voetzorg aan speciale groepen (chronisch zieken, ouderen, mensen met een bepaalde pathologie voor zover gerelateerd aan sporten)

Bent u nieuwsgierig naar mijn werk als Sportpedicure en wilt u hier meer over weten, neem dan contact op via de contactpagina